Ja han passat tres anys i no hem deixat d'evolucionar...

Algunes facetes romanen, com la qualitat de la feina que lliurem als nostres clients, la nostra passió per la traducció i la nostra dedicació.

L'equip d'excel·lents professionals nadius que conforma Sol Marzellier Traductores roman fidel, cadascun orquestrant el seu terreny: la Sol el francès; l’Eduardo l'enginyeria informàtica; la Jacqueline i la Claudia l'italià; l’Andrew l'anglès; el Javier i la Marta l'espanyol; la Rocío el portuguès; l’Annemieke l'holandès i el flamenc; el Thomas l'alemany; la Ruth el grec; l’Hubert el català i la Maria el rus.

Algunes de les publicacions que vam difondre abans s'han anat adaptant a un món cada vegada més complex i evolutiu.

Hem millorat la nostra imatge, com ara els serveis que oferim i les nostres àrees d'especialització.

La traducció sempre serà la nostra porta d'entrada al món de la comunicació, però hem decidit anar més enllà en aquest any 2016, i la combinem amb un servei integral de projectes lingüístics per tal de cobrir algunes necessitats creixents en l'àmbit de la localització de programari i Desktop Publishing.

També hem decidit centrar-nos en àrees que requereixin tot el nostre “saber fer” atès el seu elevat grau de dificultat, com els àmbits jurídics, les tecnologies de la informació, el món de la medicina i la farmacologia, l'enginyeria i el turisme, sempre a l’alça.

Sol, CEO de Sol Marzellier Traductores.