Condicions del servei

Última actualització - 15/10/2019

Deu regles per a una relació equilibrada.

  1. El compromís de Sol Marzellier Traductores amb els seus clients és oferir projectes de qualitat, duts a terme per traductors nadius, en el termini acordat.

  2. Llevat acords altrament previstos, els serveis es liquidaran independentment, d'acord amb el concepte corresponent. Un suplement del 25% s'aplicarà en els casos d'urgència i un 50% si el projecte ha de ser administrat en dies no feiners. Igualment, els descomptes s'aplicaran per volum o nombre de serveis contractats.

  3. Sol Marzellier Traductores accepta pagaments per transferència o PayPal, sense responsabilitat per les comissions que això implica.Sol Marzellier Traductores té la seva seu a la Unió Europea; per això, tots els pagaments en una moneda diferent de l'Euro es reajustaran segons la taxa de canvi vigent, amb la finalitat d’evitar qualsevol perjudici econòmic.

  4. Encara que el pagament de les factures ha de fer-se l'endemà del lliurament de l'obra, Sol Marzellier Traductores estableix un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data de la factura, la qual s'enviarà per correu electrònic, menys en el cas d’aquells projectes de gran abast (consulti'ns).

  5. Si la factura es reporta i roman pendent de pagament, el client rebrà un recordatori el següent dia hàbil. Sol Marzellier Traductores no acceptarà cap més treball d'aquest client mentre persisteixi l’impagament.

  6. En cas que la situació perduri i no hi hagi cap resposta del client a la primera notificació, aquest rebrà un segon recordatori dins de tres dies hàbils i un últim recordatori en un termini de cinc dies hàbils.

  7. Si el client encara no respon i la factura continua pendent de pagament, Sol Marzellier Traductores no dubtarà a prendre immediatament totes les accions legals que consideri convenients, contactarà amb la seva agència de recuperació o el seu advocat habitual, i aplicarà els interessos de demora d’acord amb el tipus vigent.

  8. Demanem a aquells clients que tinguin dificultats per pagar les nostres factures que es posin en contacte amb Sol Marzellier Traductores sense demora, preferentment abans de la data de meritació, per tal d’acordar un calendari de pagament.

  9. Sol Marzellier Traductores sol·licitarà a aquells clients que paguin les nostres factures contínuament amb retard el pagament del 25% por adelantado quan contractin serveis futurs. Sol Marzellier Traductores també pot requerir el pagament per avançat del projecte en la seva totalitat i, finalment, cessar la seva relació amb aquests clients.

  10. Sol Marzellier Traductores es reserva el dret, ara habitual, de publicar una queixa en llocs com el Hall of Fame and Shame (Translators Café), Blue Board (ProZ) i les comunitats de traductors similars.

Necessiteu més informació?

Sol Marzellier Traductores

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51
Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Madrid (Espanya)

info@smtraductores.com
+34 609 189 879

2019 Copyright Sol Marzellier Traductores. Reservats tots els drets. La reproducció total o parcial d’aquest lloc està prohibida

Top