Όροι υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση - 12/11/2019

Δέκα κανόνες για μια ισορροπημένη σχέση.

  1. Η δέσμευση της Sol Marzellier Traductores προς τους πελάτες της είναι η παράδοση ποιοτικών σχεδίων από μεταφραστές με γλώσσα εργασίας τη μητρική τους γλώσσα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.

  2. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά, οι υπηρεσίες θα πληρωθούν ξεχωριστά και σύμφωνα με την έννοια τους. Πρόσθετο ποσό ανερχόμενο στο 25% sμπορεί να επιβληθεί λόγω επίσπευσης, και 50% εάν το σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμες ημέρες. Επίσης, θα γίνουν εκπτώσεις όταν ο όγκος του σχεδίου ή ο αριθμός υπηρεσιών που παρέχονται έτσι το συνιστούν.

  3. Η Sol Marzellier Traductores δέχεται πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή PayPal, και καμία ευθύνη δε φέρεται για τις τραπεζικές προμήθειες που να συνεπάγονται. Επειδή η Sol Marzellier Traductores βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με το εν ισχύ συνάλλαγμα, με σκοπό να μην γίνει καμία οικονομική ζημιά.

  4. Παρόλο που η πληρωμή των τιμολογίων θα πρέπει να γίνει την επόμενη ημέρα μετά από την παραλαβή της εργασίας, η Sol Marzellier Traductores καθορίζει μέγιστη προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου, το οποίο θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός από σχέδια μεγάλης έκτασης (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας).

  5. Μόλις εκδοθεί το τιμολόγιο και όταν αυτό παραμένει απλήρωτο, ο πελάτης θα λάβει υπενθύμιση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Sol Marzellier Traductores δε θα αναλάβει άλλη εργασία από τον ίδιο πελάτη εφόσον υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα από αυτόν.

  6. Σε περίπτωση που η κατάσταση δεν αλλάξει και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον πελάτη μετά από την πρώτη υπενθύμιση, αυτός θα λάβει δεύτερη υπενθύμιση εντός τριών εργασίμων ημερώνκαι την τελευταία, εντός πέντε εργασίμων ημερών..

  7. Εάν ο πελάτης εξακολουθήσει να μην ανταποκρίνεται και το τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο, η Sol Marzellier Traductores δε θα διστάσει να προβεί αμέσως σε όλα τα νομικά διαβήματα που να θεωρήσει κατάλληλα. Επίσης θα επικοινωνήσει με υπηρεσίες για την είσπραξη του χρέους όπως και με το δικηγόρο της, και θα επιβάλει τόκους υπερημερίας σύμφωνα με το είδος του ισχύοντος συμβολαίου.

  8. Παρακαλούνται οι πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πληρωμή των τιμολογίων μας, να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τη Sol Marzellier Traductores με σκοπό να συμφωνηθεί ένα ημερολόγιο πληρωμής.

  9. Για την παροχή μελλοντικών υπηρεσιών η Sol Marzellier Traductores sθα ζητήσει την προκαταβολή του 25% από τους πελάτες που συνεχώς πληρώνουν τα τιμολόγια μας καθυστερημένα. Επίσης, η Sol Marzellier Traductores μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή ολόκληρου του ποσού του σχεδίου ή, στο τέλος, να τερματίσει τη σχέση της με τους εν λόγω πελάτες.

  10. Η Sol Marzellier Traductoresεπιφυλάσσεται του ήδη συνήθους δικαιώματος να δημοσιεύσει παράπονο σε ιστοτόπους όπως το Hall of Fame and Shame (Translators Café), Blue Board (ProZ) y παρόμοιες ομάδες μεταφραστών.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Sol Marzellier Traductores

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51
Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Μαδρίτη (ΙΣΠΑΝΙΑ)

info@smtraductores.com
+34 609 189 879

2019 Copyright Sol Marzellier Traductores. Με επιφυλαξη παντος δικαιωματος. Απαγορευεται η πληρης η μερικη αναπαραγωγη της ιστοσελιδας.

Top