Πολιτική εμπιστευτικότητας

Τελευταία ενημέρωση - 12/11/2019

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα στοιχεία που έχουν εκουσίως παρασχεθεί από τον χρήστη θα ενσωματωθούν προς επεξεργασία σε αρχείο δεόντως εγγεγραμμένο, ιδιοκτησία της Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo), για τον εντοπισμό και επικοινωνία με τον χρήστη, όπως επίσης για να του παρασχεθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητήσει.

Εν πάση περίπτωση, ο χρήστης θα μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής και, ενδεχομένως, αυτά θα μπορούν να ασκούνται από τον αντιπρόσωπό του, με γραπτή υπογεγραμμένη αίτηση προς:

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51 – Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Μαδρίτη (Ισπανία)
info@smtraductores.com

Η εν λόγω αίτηση πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του χρήστη, διεύθυνση για κοινοποιήσεις και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, του δελτίου διαμονής ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση αντιπροσωπείας, αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί με πιστοποιημένο έγγραφο.

Η Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) σας ενημερώνει ότι εφαρμόζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας προς αποφυγή της αλλοίωσης, απώλειας, επεξεργασίας και / ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβανόμενης υπόψη της εξέλιξης της τεχνολογίας, της φύσης των αποθηκευμένων δεδομένων και των ρίσκων στα οποία εκτίθενται, είτε αυτά προέρχονται από τον άνθρωπο είτε από το φυσικό περιβάλλον.

Sol Marzellier Traductores

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51
Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Μαδρίτη (ΙΣΠΑΝΙΑ)

info@smtraductores.com
+34 609 189 879

2019 Copyright Sol Marzellier Traductores. Με επιφυλαξη παντος δικαιωματος. Απαγορευεται η πληρης η μερικη αναπαραγωγη της ιστοσελιδας.

Top